Responsive image

Wat is rebirthing

Alles wat je meemaakt in je leven wordt op een of andere manier opgeslagen. Dit gebeurt in de vorm van herinneringen. Ervaringen worden ook opgeslagen in het lichaam b.v. in de spieren en ook in de ademhaling. Een gedeelte van de herinneringen verdwijnt op een gegeven moment naar het onderbewustzijn maar blijft vaak toch nog invloed uitoefenen op ons dagelijks leven. Dan word je geconfronteerd met bepaalde gedragingen of gevoelens waarvan je niet meer weet waarom ze er zijn. Sommige van deze verschijnselen zijn geen probleem terwijl andere het leven erg moeilijk kunnen maken.

Als een ervaring uit het verleden niet goed verwerkt is, blijft er een spanningsveld in het lichaam achter. Zo’n spanningsveld kan omschreven worden als een lichaamspantser van geblokkeerde energie. Dit pantser vormt een buffer tussen jezelf en de buitenwereld en heeft zijn invloed op diverse innerlijke processen. Dit pantser vind je ook terug in de ademhaling. Een manier om deze geblokkeerde energie weer op gang te brengen is om de ademhaling te optimaliseren. D.w.z dat je de ademhaling zo vloeiend mogelijk doet verlopen.

Bij rebirthing wordt dit gedaan door de zgn "verbonden ademhaling". Hierbij wordt de in- en uitademing met elkaar verbonden zodat er geen onderbrekingen meer zijn. Op die manier zal de geblokkeerde lichaamsenergie weer in beweging worden gezet. Dit heeft allereerst tot gevolg dat je bewust wordt van die delen van het lichaam waar het pantser aanwezig is. Vaak gaat dit gepaard met gedachten, beelden en gevoelens die aan het pantser gekoppeld zijn. Door de verbonden ademhaling consequent enige tijd aan te houden komt de geblokkeerde energie weer goed in beweging en ontstaat er ook het inzicht in het hoe en waarom van het pantser.

 

Hoe gaat een sessie

Voor een rebirthing-sessie trek je gemakkelijke kleding aan. Je zorgt dat de maag niet vol is. Er wordt begonnen met een inleidend gesprek om de redenen waarom je wilt rebirthen onder de loep te nemen. Daarna ga je voor de ademsessie meestal liggen op een matras. Je concentreert je op de verbonden ademhaling. De rebirther is behulpzaam bij het op gang brengen en houden van dit proces door het geven van aanwijzingen. Het lichaam zal gaan reageren op deze manier van ademen.

De op gang gebrachte lichaamsenergie kan zich uiten als tintelen, trillen, schudden of kramp. Je kunt het warm of koud krijgen. Gevoelens en gedachten dienen zich aan, sommige zijn plezierig andere zijn vervelend. Waar het om gaat is dat je alles wat zich aandient, bewust toelaat en accepteert dat het er op dat moment is.Door consequent met de verbonden ademhaling door te gaan zal de geblokkeerde energie zich integreren en zullen nodeloze delen van het lichaamspantser zich oplossen. Hierdoor eindigt de sessie na verloop van tijd in een diepe ontspanning.

Bij een sessie kan o.a. gebruik gemaakt worden van lichaamsoefeningen, acupunctuur, massage en muziek om het proces te stimuleren. Na afloop vindt er nog een afrondend gesprek plaats. Dit geheel neemt gemiddeld twee uur in beslag. De hoeveelheid sessies en de frequentie lopen nogal uiteen vanwege de verschillende redenen die men heeft om rebirthing te doen.

 

Kosten en verdere info

De kosten zijn € 110,00 per sessie. De sessies worden gegeven door Jan Harmes. Sinds 1980 geeft hij beroepsmatig behandelingen en heeft dus ruime ervaring.

Adres praktijk voor privé-sessies:
Jacob van der Doesstraat 98 te Den Haag

Voor verdere info en afspraken:

T: 070 - 3.46.54.14
of janharmes@gmail.com

© 2018 ·Yogastudio de Cirkel